Не става по интернет!│Интервю от серията „Наука в извънредно положение“

Георги Каприев, nроф. дфн, преподава философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Член е (2002-2012 – президент на комисията „Византийска философия“) на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.), на немското Общество за изследване на философията на средновековието и ренесанса (GPMR) и съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Бил е гост-професор и гост-лектор в много европейски университети. Автор е на 26 книги (на български и немски) и на 28 съставителства. Главен редактор на philosophia-bg.com. Съиздател на Архив за средновековна философия и култура, Bibliotheca Christiana, Християнство и култура, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters (поредица на издателство Brill) и т.н. Съставител и съавтор на византийския дял в тома Byzanz. Judentum от поредицата Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich Ueberweg. Преводач от латински, старогръцки, немски и руски.

Адрес за кореспонденция: g.kapriev@gmail.com.

 

Георги Каприев – Не става по интернет!│Наука в извънредно положение (pdf)


Вижте въпросите, които зададохме на нашите автори и гости, на сайта на Културния център на Софийския университет:

 

Въпроси за науката и образованието в извънредно положение

Нагоре ↑

« »