Бележки върху извънредността

Димитър Вацов е доцент по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“, както и председател на УС на „Фондация за хуманитарни и социални науки – София“. Автор е на следните книги: „Това е истина!“ (София: НБУ, 2016); „Опити върху властта и истината“ (София: НБУ, 2009), „Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността“ (София: НБУ, 2006); „Онтология на утвърждаването: Ницше като задача“ (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.

Адрес за кореспонденция: Нов български университет, Департамент „Философия и социология“, бул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, офис 110, София 1618; еmail: dvatsov@gmail.com

 

Димитър Вацов – Бележки върху извънредността (pdf)

 

Текстът е писан след проведената на 1 май онлайн дискусия „Комуникационни права, медии и извънредно положение“ с участието на проф. дпн Нели Огнянова, доц. д-р Жана Попова, Полина Паунова от „Свободна Европа“, проф. д-р Димитър Вацов, Димитър Стоянов от „Биволъ“.

Нагоре ↑

« »