Извънредното положение и правото

Благовест Пунев е съдия във Върховния съд и после в новосъздадения Върховен касационен съд (1990-2006 г.). Заместник-председател на съда и ръководител на Гражданската му колегия (1996-2006 г.) Избран от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за съдия в Конституционния съд (2006-2015 г.). Понастоящем председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Съавтор в три коментарни книги по граждански процес (2008 г., 2012 г. и 2020 г.) и автор на статии по гражданско материално и процесуално право и по конституционно право.

Адрес за кореспонденция: blagovest.punev@gmail.com

 

Благовест Пунев – Извънредното положение и правото (pdf)

Нагоре ↑

« »