Човешкият път между светлината и тъмнината

Изложба на Зенг Фанжи, Национална галерия за чуждестранно изкуство, 12 юни-17 август 2010 година. Куратор на изложбата: Фабиен Фринс

През летните месеци на тази година българските почитатели на съвременното изобразително изкуство могат да посетят първата за страната ни изложба на един от водещите китайски художници Зенг Фанжи. Експозицията, подредена в две зали на втория етаж, включва седемнадесет платна, повечето от които рисувани през последните две-три години. Художникът е представен с разнообразни картини – портрети, натюрморти, пейзажи, като настоящата изложба включва и едно от платната от серията „Маски”, рисувано доста по-рано (1994 година).

Посетителят на изложбата е „посрещнат” от серия портрети, моментално разделящи го с очакването да бъде просто съзерцател на платна. В портретите той се сблъсква с човешки лица с големи, широко отворени очи, които съсредоточено-напрегнато очакват някакъв отговор. Въпросът сякаш е бил зададен точно преди влизането на конкретния посетител, той не го е чул, така да се каже „не знае за какво става въпрос”, но от него настойчиво се изисква отговор. Това „подстрекаване” към диалогичност, това „предизвикателство-за-комуникация” се превръща, струва ми се, в лайтмотив при портретите. Изпълнени с малко тъга са големите бадемовидни очи на момчето от първия „Портрет” (09-07-1. 2009) – главата е осезаемо издадена напред, което като телесен жест може да се разчете именно като напрегнато очакване, търсене на нещо. Така още в началото на изложбата позицията на гледащия – да даде ответ – е превърната в нещо саморазбиращо се, естествено, предполагано, което по особен начин отрезвява и поставя „нащрек”. С известно съмнение и „научна” строгост е изпълнен питащият поглед на мъжа с очилата от второто едноименно платно, рисувано обаче година по-рано (2008). Докато момчето от първата картина чака „отговор” по детски открито и нетърпеливо, то тук настанилият се в креслото мъж на средна възраст изглежда по-спокоен, с известна ирония подканящ гледащия да „се произнесе” по някакъв сложен казус. Напрежението от първия портрет градира и „остарява” в портрета на гологлав възрастен мъж със светло червеникава риза. В страховито разтворените очи се долавя агонията на предела, на края – няма повече време, а още не е даден отговор. Така питането виртуално преминава през всички „възрасти”, изкристализиращо като една от големите (архетипни) „ситуации” на човешкото съществуване – „защо” е ключовият въпрос, въпросът за същностното.

Характерни за портретите на Зенг Фанжи са червените пръски по лицата, по кожата въобще, сякаш нарисуваните хора са изпръскани с кръв. Червените пръски могат да се разчитат разнопосочно като маркер на виталност, на светлина/живот, но, в натуралистично-телесен план, като напомняне за тленността на човешката плът. Като белег за настъпването на смъртта, за „проливането-изтичането” на кръвта може да се възприеме розово-червеникавото оцветяване на ризата от третия портрет – пръските обагрят иначе бялата риза на възрастния мъж със стряскащо питащите очи. Интересно е да се спомене, че червеният цвят китайският художник често избира и за подписването на картините си. Така името на картината, собственото име на художника и годината, отново в асоциативните възможности на червения цвят, могат да се оприличат на белег, на рана върху платното – защото всяка картина е по особен начин „изстрадана” от художника. „Изпаряването” и „изтичането” на образа също могат да се посочат като характеристики на портретите, представени в изложбата – често горната част на човешката глава сякаш се „разлага” и се „изпарява”, а тялото се изобразява частично, не се „довършва” логично, като боята е оставена свободно да се разтече надолу. Освен това Фанжи често залага на монохромния пепеляво сив по-светъл или по-тъмен фон. По този начин портретите представят сякаш „следи” от хора, те са сякаш някаква идеална магическа повърхност, в която човекът, човешкото присъствие се „загатва”, улавя за малко, за един миг, преди да се „изпари” и „разтече”. Платното е сякаш водна повърхност, в която за миг един напрегнато очакващ отговор човек се оглежда.

Едва загатната е човешката фигура от силно контрастиращата спрямо останалите платна в изложбата картина „Без заглавие” (2010 година). В подчертано експресионистичен стил (принципно характерен за ранните платна на художника), с вихрено поставени разноцветни мазки, образуващи на места релефна фактура, Фанжи предава усещането за сковаващ ужас. Неясните очертания загатват изкривено човешко лице и конвулсивно захванат предмет, който е или източникът на сполучливо предадения ужас (може би някакво заплашващо оръжие), или обектът на спасението в екстремната ситуация. Картината предава усещането за някакъв психологически водовъртеж, за объркването на човешките представи за пространство и време в момент на крайна застрашеност. Също като отличаваща се в изложбата може да се определи картината „Маска № 13″, част от вече споменатата и емблематична за Фанжи серия „Маски”. В свои интервюта художникът споделя, че серията засяга проблема за лъжата в човешкото представяне, за скриването на истината зад определени социални паравани и въобразяването на чужда самоличност. На познатия пепеляв фон е изобразен мъж с бяла маска и бели дрехи, прегръщащ куче от породата далматинец. Тук освен познатите червеникави пръски по лицето може да се видят и големите груби ръце на изобразения човек, които китайският художник също е превърнал в свой отличителен знак. Очите, главата и ръцете са онези части от човешкото тяло, които Фанжи рисува „непропорционално” големи, превръщайки ги в еманации на човешкото, в силно концентрирани маркери на човешко присъствие. Маската в споменатата картина е по-малка от истинското лице, позволява му да се вижда. Картината поставя въпроса дали широката клоунска усмивка на маската съвпада с „реалното” телесно изражение на човека под маската – наистина ли е толкова щастлив той от досега с кучето, което радостно го души по бузата, не би ли се зарадвал повече от прегръдката с друго човешко същество, отколкото с домашния любимец.

Интересни и по някакъв начин сюжетно обвързани са двете картини „Бейкън и месо” (2008) и „Покрито агнешко” (2009). Едната картина открива в сободна натуралистична прямота онова, което другата е скрила зад бяло покривало – (може би) прясно заклано животно. Дали първата картина може да се разчете в християнски ключ? Може само да се гадае дали в „Покрито агнешко” Фанжи е закодирал в огрубено-буквален план представата за повития в погребална плащаница Агнец Божи (Иисус Христос). А дали има каламбур в заглавието на „Бейкън и месо”, изобразяваща мъж в зелен шинел държащ обезглавено и разпрано през стомаха животно? Съзнанието на гледащия картината е объркано и осцилира в търсенето на прочити и смисли между английската дума bacon (бекон – осолено или пушено свинско месо) и името на един от най-прочутите художници (експресионисти) на ХХ век – Франсис Бейкън, също посветил много от картините си на сюжета за разпятието. Все по линия на алюзирането, репликирането и „интертекстуалността”, струва ми се, може да се разглежда и картината „Чифт обувки” (2009). Фанжи рисува чифт черни, добре лъснати и изглеждащи здрави ботуши, които неизбежно репликират едноименната картина на Ван Гог от 1887 година, изобразяващи чифт захабени, силно износени обувки.
Сред подбраните за изложбата платна е и автопортретът на Зенг Фанжи, представящ художника с подчертано голяма глава, облечен в червена дълга роба, като оголените части – лице, ръце и крака – са покрити с познатите червеникави пръски. В лявата ръка държи перо, което сякаш „пуши”, пишейки/рисувайки по този начин неясни „облакоподобни” послания. Зад фигурата е загатната част от земна повърхност или може би море. А би могло и да са свечерени планински върхове, което може да ориентира гледащия към перспективата на даоистката традиция, т. к. „китайската идеограма за даоистки безсмъртен представлява съчетание от стилизираните изображения на човек и планина”1. Дали в „Автопортрет”-а си Фанжи не е „видял” собствения си безсмъртен образ?

Но ако има известен мистицизъм в „Автопортрет”-а на художника, то в пейзажите му мистичното, разбирано и като загадка, неяснота, и като лично-интимно преживяване на духовен опит, преобладава. Не без значение е фактът, че пейзажните платна, носещи идентичните имена „Без заглавие” и изобразяващи гъсто преплетени клони, са с внушителни размери – 280х540, 260х360, 200х400, 200х800 сантиметра. Отказът да дадеш име, да наречеш, е всъщност отказ да понятизираш – тоест да о-предел-иш, да о-позна-еш, за да от-грани-чиш нещата едно от друго, за да ги видиш ясно. Или може би не е отказ, а невъзможност? Пейзажите на Фанжи, заставащи на предела между реалистично и абстрактно изображение, буквално поглъщат стоящия пред тях, „заплитат” го в паяжината от пресичащи се под всякакъв ъгъл мазки-клони, сякаш десетки насложени една върху друга мрежи. Художникът споделя, че използва техниката на рисуване с повече от една четки, като „съзнателно” манипулира само едната, а другите оставят следи свободно. Следствие на това варху огромните платна, често сглобени от две или три с по-малки размери, се откриват на места плътни и силно релефни наслоявания, които своеобразно раздвижват картината, „стегнатата” неумолима „решетка” от клони сякаш се размърдва, става пластична, „огъваема” и триизмерна. В „сърцето” на гъстата синьо-черна решетка от клони най-често се открива някаквя сияеща светлина, разпространяваща се във вид на фини „жички” в „свежо-неонови” нюанси. Гъстата решетка Фанжи рисува като че ли на небесен фон, уловен в граничните мигове на свечеряването или зазоряването. Само в две от пейзажните картини се откриват човешки фигури – в едната неясният източник на светлина е заместен от влюбена двойка, сякаш използваща гъстата решетка от клони за прикритие. В картината, озаглавена „Нощ” (2005), решетката от клони е „усмирена” и „подредена” като високо избуяла трева край път, по който минава жена, облечена в бяла рокля с презрамки. Жената е обърната с гръб, обляна може би от лунна светлина. Струва ми се, че пейзажните картини на Фанжи могат да се разглеждат като интерпретации на водещите теми в даоизма, който заедно с конфуцианството и будизмът, съставлява китайското религиозно мислене. Такива водещи теми са уединението, безсмъртието, отношенията между човека и природата. Дали тъмната решетка от клони, заключила пулсиращата и стараеща да се разпространи светлина не е инвариант на взаимообвързаността на силите ин и ян – ин, обвързана с тъмнината, водата, пасивността, женското, а ян – със светлината, въздуха, действеността, мъжкото начало?

Независимо дали Фанжи изповядва даоизма или не, пейзажът в китайската култура традиционно интерпретира най-често даоистки вярвания, което означава, че опитът за „даоистки” прочит на картините на Фанжи не е напълно неуместен. Възможен е и един психоаналитичен прочит, в който светлината би се интерпретирала като съзнанието, изявените психически съдържания, а тъмната решетка от клони, преобладаваща в картината, ще се „прочете” като подсъзнанието, в което неясно се преплитат латентни съдържания, смисли и пориви. „Дао” буквално означава „път”. В „Нощ” една обърната с гръб жена върви сама по полуосветения път; светлината в „неозаглавените” картини „търси” път да се разпространи сред мрака; очите от портретите „търсят” път като „питат” нещо гледащия ги (питането, търсенето на отговор в метафоричен план е преодоляване на тъмнината, опит за о-светля-ване на истината). На пейзажите „Без заглавие” е отделена цялата втора (вътрешна спрямо първата) зала. Така, в чисто структурно отношение, посетителят преминава от изпълнената с човешки погледи първа зала, към „мистичната” зала с поглъщащи гигантски пайзажи, където човешкото присъствие в картините се изгубва. Но това е само привидно. Онова настойчиво очакване на отговор, запитването като разумен акт на човешко съзнание присъства и тук. Във втората зала то може би се трансформира в себезапитване – а моят път между светлината и тъмнината?.

  1. Вж. главата „Даоизъм на тялото и съзнанието” – Джон Баукър, Световните религии (София: „Кибеа”, 2004), 108. []

Нагоре ↑

« »