Фантазия наедро: апроприирането на въображението от пазара (“фентъзи” жанра в литературата и компютърно-опосредстваните игрови форми)

Резюме, ключови думи и биография:

Асен Канев е докторант в катедра История и теория на културата в СУ. Интересите му са свързани с изследването на дигиталните култури и дигиталното културно наследство, каквато е темата на дисертацията му, жанрът “фентъзи” в неговите теоретично-изследователски и практическо-художествени ракурси. Нещатен сътрудник и съмишленик на Културния център на СУ и координатор на серията конференции в Априлци.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Очаквайте скоро!

/бел. от редакцията/

Нагоре ↑

« »