За ПИРОН

Мисия

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.  То има интердисциплинарен характер и иска да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях.

Тази креативна хибридност превръща „Пирон“ списание за критика във високия философски смисъл на думата, обхващащ  от конкретните оценки на  актуални произведения до дългосрочните залози на критическата теория.

 

Екип

Гл. редактор: проф. Александър Кьосев

Редактор: Мария Цветкова

Редакционен съвет – Моника Вакарелова, Васил Видински, Владия Михайлова, Галина Гончарова, Камелия Спасова, Дарин Тенев.

 

За контакти

Факултет по Журналистика и масови комуникации, ул. “Московска” № 49, ет. 2, каб. 27, тел. 02/9308 530, 0898/ 88 55 93,
 
“Списанието се издава от Културния център на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 

Нагоре ↑