Група Градът

Група Градът1

В граничния за България  контекст в края на 80-те – началото на 90-те се появява за кратко групата „Градът”. Активна най-вече в периода от 1988 – до 1990 г. [1] , тя се събира по инициатива на изкуствоведа Филип Зидаров, който още през 1986 г. се обръща с покана за организиране на съвместна изложба към няколко от най-изявените по това време млади живописци: Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Греди Асса, Недко Солаков, а също така Свилен Блажев и Милко Божков. На поканата отговарят по-късно основните пет члена на групата; Милко Божков не се включва в инициативата, а Свилен Блажев, макар и да участва в предстоящата, първа изложба, не продължава да работи съвместно с останалите. Периодът от 1986 г. до 1988 г. предхожда реализацията на изложбата „Градът?” на „Раковски” 125, даваща името на групата и протича като време на дискусии и срещи из различни бази на Съюза на българските художници. Днес участниците си спомнят за него като период на взаимно опознаване, разговори и подготовка за предстоящата изложба, чиято първоначална идея, зададена от Филип Зидаров, е да бъде изложба без картини. Осъществяването на „Градът?” през 1988 г. се превръща в събитие. Броят на излезлите материали и публикации в сп. Изкуство, в. Култура и в. Пулс, появяващите се по-късно различни препратки, разкази и спомени за изложбата на „Раковска” 125 свидетелстват за интерес както от страна на специализираната публика, така и сред по-широк кръг на посетители и съмишленици. „Градът?” е не само изложба на живописци, в която няма картини, но и място на постоянна комуникация и живо присъствие – различни групи свирят в изложбеното пространство по време на събитието, водят се непрестанни разговори между колеги, зрители и художници. Галерията излиза от конвенцията на това да бъде преди всичко пространство на репрезентация на изкуството и се превръща в място на действие, което търси моментален и непосредствен контакт със зрителя. Събитието поставя началото на съвместната дейност между художниците, в резултат на която се реализират няколко вече групови произведения като „Вавилонска кула”, през 1989 г. по време на Биеналето на хумора и сатирата в Габрово и хепънингът „Хамелеон”, февруари, 1990 г. пред НДК, свързан като повод с последния конгрес на ДКМС, в рамките на който организацията се трансформира в Българска демократична младеж. Сред инициативите на групата е и създаването (още преди 1990 г.) на галерия „Градът” [2] , която се намира в сградата на Българската индустриално стопанска асоциация (БИСА) на „Раковска” 134. След 1989 г. сградата се преотстъпва на Съюза на демократическите сили, с който в лицето на Желю Желев групата преподписва договора за помещението, но скоро след това го напуска. „Градът. Утопия” в Нотингам през 1990 г. е последната им съвместна изложба, след което отделни членове на групата реализират различни събития, но като цяло публичната активност на „Градът” именно като група заглъхва и художниците поемат по различен път на развитие. [3]

Въпреки сравнително краткия период на своето съществуване и работа обаче, „Градът” се превръща в интересно и важно събитие за художествения живот в граничния период на късните 80-те и началото на годините на прехода. Разказите за случилото се описват места, хора, взаимоотношения, теми на разговори, инициативи и спорове, които са споделена среда на опит за широк кръг хора, активно участващи в събитията от това време. Донякъде тази среда на комуникация и обмен на идеи е коментирана в текста на Яра Бубнова, свързан с изложбата „Градът?” на „Раковски” 125, в който тя се разглежда като „символ за идентификация на цяло едно поколение”. [4] Причината обаче не само конкретната изложба, но и цялостното присъствие на групата да се възприема като символ за идентификация, е свързана както с динамиката на публичното общуване и участието, така и с възприемане на групата в контекста на времето, в което нейната дейност е точка на концентрация на различни процеси, дебати и теми, важни за художественото поле и ситуацията, в която се появява.  Именно този втори аспект ще бъде коментиран в настоящия текст.

„Градът” е граница: 1) между естетиката на късните 80-те и появяващите се нови територии на работа с различни медии и художествени посоки; 2) между „администрирането” на изложбената дейност, въплътено в принципа на организация на тематичните изложби например и властовите ресурси на фигурата на критика, превръщащ се постепенно през 90-те в куратор; 3) между всеобхватната структурираност на художественото поле по времето на социализма и започващите процеси на разпадане, делене и сегментиране; и не на последно място (4) между естетическото и политическото.

 

 

  1. 1.      Отвъд естетиката на 80-те

В края на 80-те извоюваната (относителна) свобода на стила и авторския почерк, както и отчасти преодоляването на фигуративността са въплътени в идеята за пластическо развитие на формата, която, от своя страна, налага специфична представа за творбата. Разбирана като „свят в себе си”, индивидуален път и цел в търсене на истина и развитие на „собствен” стил, тя обаче остава затворена в рамките на жанра и вида изкуство като живопис или скулптура, и по този начин се превръща в художествен обект, попадащ в специфични конвенции на експониране. От друга страна, структурата на самото художествено поле и администрирането, въведено като принцип на неговата организация, допринасят още повече за това. Произведението е част от цялостна система на комисии, журита и различни организирани форми на представяне, която определя конвенцията на художествения живот. В нейните рамки творбата е обект, попада в един или друг жанр, оценявана е според съответните на това критерии и има специфични канали и форми на представяне. Въпросът за естетиката на 80-те, в този смисъл, предполага мислене и за административното измерение на художествения живот, което е непосредствена среда за комуникация на произведението. От тази гледна точка, появяващите се експерименти в края на периода са свързани много повече с желанието да нарушат конвенцията и обектността на творбата като „свят в себе си”, акцентирайки много повече върху процеса, акцията, действието, които, от своя страна, поставят по друг начин взаимоотношението художник – зрител. Не на последно място, те поставят началото на битка за изложбеното пространство, а това ще рече за политиките на представяне на творбата, която продължава и през 90-те, а в определен смисъл и до настоящия момент.

Изложбата „Градът?” през 1988 г. се осъществява именно в тази посока.

Преди да премина към нея обаче ми се иска да спомена две други изложби, организирани от членовете на Ателието на младия художник (структурно звено в Съюза на българските художници) в същата зала на „Раковска” 125:  „Художникът и театърът” (сценографска изложба) през 1986 г. и „Авторски отпечатък” през 1987 г. задават подход спрямо изложбеното пространство и начин на представяне на произведенията, близки до този, по който се осъществява „Градът?”. Акцентът е поставен върху действието: разиграване на различни сцени и създаване на събития по време на изложбата, както и карнавал при закриването („Художникът и театърът”), представяне на процеса на правене на графика и продаване на току-що създадени работи направо в изложбената зала („Авторски отпечатък”). Самият начин на експониране на творбите предполага излизане от строгата, официална репрезентативност към непосредствена и конкретна работа с изложбеното пространство[5]. Художниците скъсяват дистанцията със зрителя, включват го и променят условията на гледане и присъствие в галерийната зала. Конвенцията е нарушена, а рамката на творбата – буквално и метафорично, отворена. Този тип опит в нова посока на работа започва да се коментира от страна на критиката тогава като експеримент и се разбира до голяма степен като „отпушване”, случване въпреки и срещу умората от превърналия се в рутинна административна дейност художествен живот[6]. В него водещо е желанието на художниците за непосредствено общуване с публиката.  „Единственият обединяващ фокус на изложбата е желанието да се изложат творбите пред зрители. Това според мен е израз на осезателния стремеж за търсене на реална публика, с която да се срещаш очи в очи.”[7]

Експериментът е по-скоро израз на търсенето на промяна. И това е не само промяна в художествения език, но в самата институция и конвенция на изкуството, част от която са както представянето на произведенията в изложбеното пространство, така и самите изразни средства, с които художниците работят – било то графика, или както в изложбата „Градът?” живопис. Рамките на жанра се оказват клиширани, преупотребени форми на репрезентация, които трябва да бъдат нарушени. По-важен сякаш става процесът. „Напоследък се занимаваме само с процеса на създаване на изкуството. Повода сме го изхвърлили от употреба, а целта не ни трябва. Това е световно явление.”[8] А представата за него е близка до тази за действие, „акшън”[9]. Като че ли именно поради това в тези години, а и по-късно в началото на 90-те, хепънингът се превръща в една от най-привлекателните художествени форми на изказ, която непосредствено се случва и по време на самите изложби. Подобен е начинът на организация и на „Градът?”. Както и „Авторски отпечатък”, изложбата е мотивирана от желанието за разчупване на границата (институцията) на медията, в случая на живописта. Поставената цел обаче, да се работи без картини, показва много повече интерес за нарушаване на рамката на картината като формат, отколкото опит да се преформулира живописта като изразен език, който има свой „речников” апарат. Затова още тогава за някои от художниците изложбата до голяма степен се възприема като игра[10], в която водещи са действието и начинът на комуникация с публиката. Целта в този смисъл е да се преодолее конвенцията на творбата именно като обект.

„Градът?”, 1988 г. – Пространството на „Раковски” 125 е превърнато във фрагментиран образ на града. Още от входа на залата, откъм булеварда, неонов надпис със заглавието на изложбата привлича зрителя. Произведенията са колаж от различни обекти, предмети, макети, образи и фигури в пространството, трансформирани от художниците и превърнати в продължаващи една в друга инсталации. Това е градът на всекидневието – на обявите за замени, плакатите и пазарските чанти, и прозаично битови продукти като тоалетна хартия например (Вихрони Попнеделев), на преминаващи коли, в чиито брони се отразяват сгради и пейзажи (Божидар Бояджиев)[11], на дребни предмети от бита и ежедневието, извадени сякаш от хола или банята на художника в галерията, където се превръщат в абсурдно-шегаджийски обекти (Недко Солаков), а също така и на особената градска поезия (Греди Асса)[12], фантазията и митът, част от които е и самият художник, съвременен дон Кихот (Андрей Даниел). Работата с цялостното пространство на галерията, динамиката, звуците, превръщането му в жив организъм е това, което привлича публиката. Успоредно със случването на изложбата възникват и различни реакции и критически коментари, които, от своя страна, показват и разликите в критериите, с които се „мери” изложбата. Нейният еклектизъм я определя най-вече като експеримент с индивидуалния художествен език на авторите, самият Филип Зидаров я мисли като най-близка до асамблажа. Нейната специфика обаче се крие в това, че тя попада в границата между две различни традиции, които имат свои критерии и медии. От една страна, тя е експеримент със съществуващите конвенции и естетика на художествения живот в България, от друга, задава посока на работа, чиито критерии и полета надхвърлят мащаба на местната сцена.

„Тази изложба е експеримент, но не толкова с нови средства (те са сравнително новички само в нашия контекст, както всички вече знаят), колкото с нов тип отношение между действията на художника преди и на зрителя след откриването на изложбата.”[13] Въпросът, поставен от Лъчезар Бояджиев тогава в определен смисъл, е тема обсъждана и до днес. Критерият, с който неговият критически коментар работи, е положен другаде, встрани както от местния контекст, така и от история на изкуството и традицията, с която в този контекст се работи. По-късно, през 90-те, когато в разпадащото се поле на изкуство се формират различни художествени позиции, именно тази проличаваща още тук разлика ще даде основание на фигурите „тук” – в България и „там” – преди всичко Западът, като базисни ориентири за местната сцена на изкуство, но и като основание за различия, които се превръщат в устойчиви клишета.[14] Експериментите от късните 80-те търсят нови езици, проблемът е какви са те и в каква посока поемат? Крачката между играта с медията, търсенето на различни художествени средства и желанието за професионализиране и целенасочена работа с техните естетически и публични възможности е наистина кратка.[15]

2. Критикът-куратор

„Градът?” от 1988 г. показва нови работи, но и „изпитва” роли, както на художника, така и на критика. Експериментът, както видяхме, се отнася и до полето на комуникация на произведението, в което се преосмисля взаимоотношението автор – зрител. Художниците търсят и представят себе си, и това може да бъде разчетено в самите произведения, включени в изложбата. Същевременно с това, разнообразяването на изразните средства и нарушаване границите на съществуващите конвенции поражда необходимост от (теоретичен) език, на който да се изкаже и от нов тип организация и репрезентация на самия художествения процес. От фигура, която анализира произведението, критикът се превръща във фигура, която го назовава, създавайки разказ и платформа (контекст) за неговото представяне. По-късно през 90-те тази роля се сдвоява с ролята на куратора, която произтича от нея.

В изложбата от 1988 г. играта с изразните средства е не толкова несериозно занимание, колкото „проверка” на инструментите на художествения език на авторите. Определено ниво на себе-рефлексия присъства във всички работи, показани в рамките на изложбата: Използване на предпочитания автомобил Фолксваген със специфичната история на марката и етическия й контекст, с който самия автор се идентифицира, в работата на Божидар Бояджиев; фигурата на дон Кихот като художник – митотворец в раздиплената в пространството картина без рамка на Андрей Даниел; сандъчето-картотека с бележки за „живота на художника” и най-различни вицове и смешки на Недко Солаков[16]; фигурата на художника с пазарска чанта и тоалетна хартия на Вихрони Попнеделев и пътят на Греди Асса. В центъра на залата има макет на къща, обърната наопаки, на която има снимки на участниците. Сред тях е и Филип Зидаров, който освен като „автор” на концептуалната рамка на събитието, участва с различни художествени намеси в самата изложба. Негова е идеята за неоновия надпис „Градът?”, поставен на входа на галерията, а също така и обектът – метална кофа за боклук, изрисувана по негов проект от Рафи Шехирян, в която има празно работещ телевизор.

Ролята на Филип Зидаров като инициатор на изложбата, като участник в нея и като публична фигура в контекста на времето е важна за осмисляне на дейността на групата. Той е както критик-куратор, така и в някакъв смисъл художник, което само по себе си прави позицията му изключително еклектична. По-късно през 90-те ролите на критика, куратора, мениджъра, художника постепенно се изясняват и разделят. Освен всичко останало те започват да се отнасят към различни професионални задачи и сфери на реализация. В случая обаче интересно е преди всичко активирането на позицията на критика / изкуствовед, който си поставя нови задачи.

Да се върнем към обсъждането на изложбата „Авторски отпечатък”, за да проследим как се оформя и в какво се състои тази позиция.

“Филип Зидаров: Струва ми се, че бъдещето на подобна изява би трябвало да е именно в поддържането на убедеността, на тази манифестация на желанието нещата да бъдат в някои моменти обърнати наопаки – произведението да се прави заради някаква пластическа идея и да я защитава, т.е. идеята да подчинява на себе си онова, което включва.

Борис Климентиев: Но повечето изложби у нас също са подчинени на определена идея. Значи отново става дума за формиране на поръчка, но с промяна на съдържанието й.

Филип Зидаров: Става въпрос за идеи, насочени към развитие на изобразителните принципи в съответствие с новите символи, които съвремието постоянно създава, а не за някаква измислена тематичност или за приказки за високохудожествено равнище, което никой не може да обясни какво е.”[17]

Така формулиран, проблемът за критиката в същността си е въпрос за правото и властта да се назовава изкуството.[18] Разликата между „тематичните изложби” и такива, които разработват определена самостоятелна концепция, е съществена, доколкото второто нарушава административните и структурни принципи, каналите, по които се вземат решения. В специфичния контекст на времето това е политическо искане и, до известна степен, оспорване на властовите механизми и „речника” на идеологията.

„Какво е положението в областта на критиката сега?  Художествените и обществени процеси от началото на 60-те години на практика освободиха изкуството ни от всякаква опека и външни вмешателства и възстановиха естественото му състояние – възможността за неограничена, индивидуална, творческо-артистична реакция на действителността. Но е странно обстоятелството, че критиката комай никак не успя да се вмести пълноценно в това т.нар. „разкрепостяване”. Не ще и дума, че по онова време тя беше всесилна и то не за добро. Парадоксалното е, че днес тя е безсилна, пак не за добро. Причината за тази абсурдна ситуация тогава беше, че критиката се е превърнала в послушно оръдие на авторитарни предпочитания и ограничен вкус, идващи от високите места на държавната йерархия. … В наше време оперативната критика или това, което е останало от нея, се е превърнала в нещо като подчинен придатък на изобразителното изкуство, в професионално клакьорство, обслужващо днешния разглезен от съдбата български художник, …”[19]

Въпросът за критиката е съществен в контекста на времето. Той е свързан с идеята за промяна на ролите вътре в съществуващата система, а също така и с някакъв вид индивидуална „опозиция” на административната структура. В този смисъл е идеята за събиране на група художници от страна на Филип Зидаров, както и задаването на определена идейна рамка на съвместната им дейност от желанието за заемане на друг тип роля в художествения процес.

3. Групата

„Градът?” от 1988 г. учредява група „Градът”, която е една от няколкото, формирали се в разглеждания период на късните 80-те – началото на 90-те години не само в София, но и в Пловдив, Варна, Бургас. Всички тези групи представляват различни по характера си обединения на художници и критици, а появата им е резултат на процеси на деление в художествения живот, свързани с разпадане и сегментиране на общата му структурираност. Групите са непосредствената среда, която постепенно започва да ”произвежда” различни експерименти. Те обаче не оформят ясна политическа или културна алтернатива. Функционират по-скоро на принципа на „една ръка разстояние”, на границата на позволеното от властта, но извършващи нарушения, произвеждащи извън-редности в нейните структури.

В самата организация на изложбата „Градът?”, съществени са два елемента, които до някаква степен й отреждат място на интересно за времето си събитие. Работата по конкретна тема е само едната от тях, по съществено е това, че тя се организира изцяло от художествена група, а не от самия Съюз или някоя от неговите структури (както например АМХ е организатор на изложбите „Художникът и театърът” и „Авторски отпечатък”), макар и пространството, в което изложбата се реализира, да принадлежи на СБХ. Не случайно в този смисъл е това, че изложбата учредява групата, доколкото й дава име и публичност. Друго, което показва особената извън-редност на това събитие, е откупуването на работата на Недко Солаков от Сливенската художествена галерия. Комисията по оценяване на работата към Съюза на българските художници не успява да определи цена на произведението. Причината за това до голяма степен се състои в невъзможността сандъчето-картотека да бъде идентифицирано като произведение на изкуството. То, в един по-широк смисъл, не присъства в художествения речник, с който работят установените структури. В крайна сметка работата не е оценена. Художникът я подарява на галерията, която закупува в замяна и негови картини.

Момент на извън-редност има и в самоинициативността и функционирането на групата като колективен автор при някои от следващите им работи като „Вавилонска кула” и хепънингът „Хамелеон” пред НДК.

Осъществена през 1989 г., „Вавилонска кула” е скулптура в пространството пред Дома на хумора и сатирата в Габрово, направена от най-разнообразни скрап елементи. Разказвайки за процеса на правене на работата днес, художниците си спомнят най-вече ентусиазма, съвместната работа и особено самоинициативата и самоорганизацията при правенето на произведението. Това е важно в контекста на времето, доколкото е свързано с желанието за самостоятелност, за работа встрани от официалните канали и организирани събития в художествения живот. [20]

4. Политическото

Краят на 80-те, началото на 90-те години е динамично време, в което концентрирано започват и се развиват процеси, докато градусът на ентусиазмът и опиянението от промяната пораждат множество и разнообразни събития. Около година след изложбата „Градът?”, през март 1989 г. се провежда 7-ми конгрес на Съюза на българските художници, на който се обсъждат структурни промени на организацията и се приема нов устав, който заменя вече действащия над 10 години, приет през 1972 г. (с обновления през 1973 г. и 1976 г.).[21] Ателието на младия художник е разформировано като структура на Съюза и в приетия нов Устав е заложена идеята за създаване на Клуб на младия художник. Дебатите около този Клуб и преговорите с официалното ръководство на СБХ за неговия статут и дейност от страна на младите художници [22]  се оказват двигателна сила, която след 10 ноември 1989 г. предизвиква още по-мащабни действия за преустройство на организацията и превръщането й за определен период от време (до 1992 г.) във Федерация. Връзката на тези събития с дейността на група „Градът” е съществена, макар и не директна. Една част от групата активно участва в тях, доколкото Андрей Даниел е избран за член на Управителния съвет на Съюза и един от представителите на комисия, излъчена от Управителния съвет на СБХ и пряко ангажирана с дейността за учредяване на Клуба на младия художник, докато Филип Зидаров участва в обсъжданията за дейността на този клуб и е в групата, организирана от Лъчезар Бояджиев, която изработва едно от предложенията за правилник на Клуба. Недко Солаков, от друга страна, е избран за председател на Клуба и активно започва да участва в изложбите, организирани от него, които, от своя страна, все повече са свързани с нетрадиционни медии и изложбени подходи. Това, което само до преди една година се е наричало преди всичко експеримент, все по-настойчиво започва да изгражда представа за неконвенционално изкуство, което постепенно очертава свое художествено поле. Интересен в този контекст е хепънингът „Хамелеона” през месец февруари 1990 г. пред НДК. Групата е поканена да участва (както и други художници) при провеждането на последния конгрес на ДКМС, превръщащ се в Българска демократична младеж.  Огромна конструкция с формата на хамелеон е инсталирана на площада пред Националния дворец на културата. По нея започват да се закачват вече непотребните комсомолски книжки. Събитието е успешно, а е и публично обявено по радиото (Филип Зидаров) и привлича множество хора. „Люспите” по тялото на хамелеона непрестанно сменят цвета си. Разлиствани от вятъра червените корици на книжките, се скриват за миг, показвайки сините страници между тях и после отново за се появяват. Хамелеонът оживява, превръщайки се от художествена акция в истински хепънинг. На следващия ден художниците го откриват „одран”, книжките от него са скъсани и унищожени. Те поставят табела с надпис „Нашата цел е постигната. Така одрания хамелеон предоставяме на други официални конгреси”.

„Хамелеона” на група „Градът” показва тънката граница между естетическото и политическото в граничния период между разглежданите десетилетия. Новите форми, художественият експеримент, който още от самото начало е свързан с идеята за демократизиране на художествения живот и общите процеси на „преустройство на духовната сфера”, рискува бързо да се превърне в символ на демократичността. Изтъняването на границата между естетическо и политическо е точка на концентрация, една от формите на манифестиране на момента на „революцията”. Гребенът на вълната на промяната е по-скоро момент на екзалтация, който отшумява в сложния културен контекст на едва започващия Преход. В него новото изкуство е изправено пред необходимостта да даде плът на идеята за демократизация, да натрупа съдържания, които да продължат процесите, започнали в края на 80-те. Своеобразното разпадане на групата в годините, непосредствено след 1989 г., в този смисъл е обяснимо, а историята й от този момент нататък до голяма степен биографична, свързана с творчеството и пътя на отделните нейни членове: Част от тях остават в полето на живописта (Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев и Греди Асса), други (Недко Солаков и Божидар Бояджиев) продължават да работят в посоката, поета с изложбата „Градът?”.

Последната съвместна изложба на групата „Градът. Утопия” в Нотингам е завършек на общата дейност на групата, която за краткия период на своята съвместна работа подхваща начинания в различни посоки, търсейки адекватен начин да реагира на промяната в контекста и условията на времето. Без да успява да изгради обща платформа, била тя художествена или политическа, група „Градът” концентрира в проектите и акциите си „духът на времето” – желанието за експерименти, игри и нарушения; търсенето на нов тип публични позиции и роли; ентусиазмът на съвместното действие и самоинициативата; инвестиране в посоката на икономическа самостоятелност. Бързината и наситеността на тези опити до голяма степен са резултат на особеното културно опиянение от промяната, която в началото на 90-те заменя една утопия с друга, много по-бързо отшумяваща в контекста на прехода: Утопията, поддържана години от идеологическата рамка на социалистическата държава се заменя от утопичната перспектива за Запада, като открит хоризонт за реализация. Оказва се обаче, че действителната промяна е много по-бавен процес, протичащ в някакъв смисъл и до днес. През 90-те художествените експерименти постепенно се превръщат в поле на професионално занимание със съвременно изкуство, което има свои сфери на реализация и пазар преди всичко извън страната. Същевременно с това, структурите на художествения живот и пазар в страната, погледнати в по-мащабен план, сякаш замръзват в края на 80-те, а инерцията на културно администриране в сферата продължава и до днес. Така нито разказът на модерността, нито „новият” разказ за съвременното изкуство намират своето адекватно културно преосмисляне и институционално съществуване. Принципът на една ръка разстояние[23], описан до голяма степен тук с примера на група „Градът”, е начин на пораждане на алтернативи в края на 80-те – едновременно „в духа” на реформите, пожелани и провокирани от официалната политика на държавата, но и същевременно с това търсене на нов художествен език, форми на организация и репрезентация на изкуството, които са „в нарушение” на съществуващата административно-художествена структура на полето. Именно това, от днешна гледна точка, бихме могли да мислим не толкова като времева, колкото като политическа и етическа граница. Границата, която поставя началото на прехода.

„Интермецо III

За първи път една от първите след края на комунизма частни галерии в тази страна ще опита частен бизнес в чужбина. Символичен за настоящето и съдбоносен за бъдещето момент. Никакъв Съюз на художниците, никакъв Комитет за култура, никакви Хемуси и валутни комисии! Свободен дух и демокрация! Обаче: проблеми. Как става? Няма да се получи! Абе, ще се получи! Един не знае; друг не разбира; трети не вярва. Паникьори срещу непукисти. Телеграми, телекси, телефакси. Бързо! Указ 56. Министерства, бюрокрация. Договор с Авиокомпания Балкан: страхотно, безплатни билети, ура! Дотук добре, има още много. Къде е изкуствоведът-мениджър? Заминал за Атон! Какво прави там, сега ли реши да става поклонник??

Рамки. Резервации. Митници. Фактури. Застраховки. Ужас!!! Нерви. Мениджърът сега пък заминал за Франция да открива нещо там. Ай шъ го … Списъци, сандъци. Няма склад! Единствено решение: денонощна артистична вахта на смени на летищната митница. Най-после: рев на самолетни двигатели. Неизвестност. Какво ли ни очаква в този тайнствен ГРАД?”[24]

 

 

 

 [1] „Историята” на групата, която се представя и коментира в този текст , се базира най-вече на разкази на членовете на групата, както и реакции, коментари, дебати (техни и на публиката) в рамките на моя кураторски проект „Вкусът на времето”, част от изложбата „10х5х3”, 2010 г. в Съюз на българските художници. Проектът представи пет пърформанса на изкуствоведа Филип Зидаров, свързани с неговата гледна точка, и разказ за историята на групата и за творчеството на всеки един от петте художника в нея. Един от мотивите за поканата към Филип Зидаров и самата форма на проекта бе идеята да се подчертае фактът, че за събитията от края на 80-те до днес има все още много малко систематизирана информация, изследвания и „исторически” публикации. Най-новата „история” в този смисъл е повече разказ и именно разказът в случая (и по по-различен начин в проекта) се използва като основен ориентир. Благодаря на художниците, на Филип Зидаров и на хората, включили се в обсъжданията, за съдействието и предоставената ми информация, която ще си позволя да използвам тук като посочване на определени събития и мои лични впечатления, събрани по време на проекта.

[2] Галерията е регистрирана по Указ 56, който дава възможност за извършване на стопанска дейност и е една от първите частни галерии, създадени в страната по това време.

[3] Така схематично очертаната „история” на „Градът” не включва всички от проектите (реализирани и нереализирани) на групата. Целта в случая е да се набележат основни моменти, които да бъдат разгледани по-нататък в текста.

[4] Boubnova, Iara, “Though not the first, this exhibition is one of the early significant curatorial projects of the Bulgarian art scene.” / “The show also functioned as an artistic platform for instigating change in the way works are produced, exhibitions are curated and art in general is presented to the public.” / “The show generated a lot of attention attracting the unofficial collaboration for the participating artists and curators in the exhibition space, thus becoming a symbol for an entire generation to identify with. By acting as a declaration of independence from institutional structures, worn-out traditions and the need of official approval, the show was interpreted as a direct challenge to the establishment.” –  p. 159-160 / East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, edited by IRWIN; An Afterall Book, Central Saint Martins Collage of Art and Design, University of the Arts, London, 2006

 

[5] За да изясня какво имам предвид, ще дам за пример работата „Плет” на Кирил Прашков, участваща в изложбата „Авторски отпечатък”. Тя е рисунка на плет, представена под формата на четири отделни, наредени в един ред, двустранни рисунки на все по-сгъстяващ се от едната в другата плет, към които е добавен обект – изплетен плет. Експонирана чрез специална конструкция, така че да може да бъде гледана от две страни, работата играе с представите за въображаемо и реално, скъсявайки границата между двете. Не само превръщането на рисунката в обект, но и създаването на „реална” бариера в изложбеното пространство, предизвикват зрителя към промяна на начина на гледане и представата за изкуството като „свят в себе си”.

[6] Василева, Мария „Мисля, че в това отношение неотдавнашната изложба, посветена на 70-годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция, беше много симптоматична. В съвременната историческа ситуация тя се яви като точен показател за разминаването между амбициите и действителната художествена активност. Може би именно тя най-красноречиво показа до каква степен инерцията в мисленето се е превърнала в начин за съществуване за мнозина. Вялото използване на познати алегории или манипулирането на цветовата символика са станали метод за стимулиране на политическо мислене. Документалният подход също се е превърнал в лесна схема. Съзнателно или не, повечето автори търсят художествен образ на събитието или в неговите тесни исторически рамки, но твърде малко са тези, които се опитват да намерят съвременната гледна точка към него. (…) Очевидно навлизаме в период, в който пред експериментирането с изразни средства излиза необходимостта да изясним позицията си към заобикалящата ни действителност.”, „Експериментът, който ни е нужен”, в. Пулс, бр. 9, 1988 г., стр. 8

[7] Бояджиев, Лъчезар, в „Осигурете си неповторимост. Обсъждане на младежката графична изложба „Авторски отпечатък””, в. Пулс, бр. 16, 1987 г., стр. 8

[8] Даниел, Андрей, (пълният цитат) „Трябваше най-накрая художникът да се подпише, да разкаже за себе си. Аз виждам смисъла на тази изложба в това да свържем трите етапа, т.е. активно да търсим контакта с публиката, без да правим компромиси. Но, подчертавам, ние сме активната част. В това отношение изложбата ми дава и надежди, и разочарования, но при всички случаи ме „раздвижва”. Публиката идва, може би не всичко разбира, но е тук, интересно й е. И аз с удоволствие ще участвам в подобна проява.”, в „Осигурете си неповторимост. Обсъждане на младежката графична изложба „Авторски отпечатък””, в. Пулс, бр. 16, 1987 г., стр. 8

[9] Зидаров, Филип, „Именно чрез многостранното провокиране на интереса изложбата се превърна в жив организъм, който е в състояние всеки ден да предлага нещо ново, да наподобява това, което се нарича „акшън” (като ангажиране на зрителското внимание) и създава особена връзка на самия автор с произведенията му като с живи участници в изложбата”, в „Разговор по повод младежката изложба „Авторски отпечатък””, в сп. Изкуство, бр. 9, 1987 г., стр. 16 – 26

[10] Даниел, Андрей, „Идеята на Филип ми допадна. Като всеки нормален човек и на мен ми се прави нещо „обратно” и приех да участвам. Предприятието, с което се захванахме обещаваше да стане голяма игра, която смътно ми напомняше нещо от моето детство. Най-после можех да изобразя една „магическа” дума от детските си години – думата „фантазия”., в „Градът?”, в. Пулс, бр. 27, 1988 г., стр. 9

Попнеделев, Вихрони, „Разбира се, че не отричам живописта. Не обичам онова, което скрива истинската живопис. … Това, което искам да кажа по голямата тема „Градът”, го казвам, без да се нуждая от бронзова отливка, патина, разкрасяване, моделиране, многопластовост, многообемие, златни и други рамки, умишлено ограничаване на цветовете, за да вляза в изискванията за „културна живопис”.”, пак там.

[11] Бояджиев, Божидар, „Все повече започвам да харесвам нашата изложба, чувствам се добре сред нейните експонати, които имат характер на огромен колаж от градска предметност, съдържа известна доза публицистичност и документалност. Възбуждам се от неоновите просветвания и музикалния фон, примесени с градска хармония от автомобилни, трамвайни и всякакви други звуци.”, в. Пулс, бр. 27, 1988 г., стр. 9

[12] Асса, Греди, „Улица „Г.С. Раковски” 125. Град от стиропор, кацнал на оберлихта в залата, устоява на закона на гравитацията. Пътека от детството, напомняща измит асфалт, по който забързани преминават жълти и червени петънца на едно отминало преживяване. След концерта самотен контрабас чака такси под дъжда.”, пак там.

[13] Бояджиев, Лъчезар, в „Градът, в който се връщаш …”, в. Култура, бр. 27, 1988 г., стр. 6

[14] Интересно е това, че текстът на Филип Зидаров за изложбата, „”Градът?” се бори за оцеляване” публикуван в сп. Изкуство, бр. 9, 1988 г. / стр. 6 – 8, участва в полемиката за критерия, с който се оценява изложбата. „За необичайното авторско събитие в културния живот у нас устните и писмените оценки и на широката публика, и на различните „експерти” обикновено се делят на два основни вида: „Харесва ни много, защото е страшно истинско. Защото е различно, забавно, провокиращо. Кара ни да мислим, изважда ни от рутинността на представите.” И на другия полюс – „Това някъде вече сме го виждали на снимка”.”

Текстът на Филип Зидаров, който цитирам тук, както и публикуваната в същия брой статия на Диана Попова „Някои разочарования от „Градът?”” (стр. 9 – 10), заедно с позицията на Лъчезар Бояджиев, очертават поле на дебат, в който се обсъжда новостта на изложбата, статута на авторите в структурите на художествения живот и начина на организация на самото събитие. Това са все въпроси, които имат отношение именно към появяващото се по-късно ясно разграничение между „тук” и „там” като художествени традиции и институционални полета за реализация на произведенията и художниците.

[15] Солаков, Недко, „Според мен най-важното, което постигнахме с тази изложба, е фактът, че я осъществихме. Тя е относително завършен етап в двугодишните ни лутания из необичайни за нас пространства. Експозицията е с много недостатъци и ние ги виждаме. Дано имаме сили и възможности да се изкачим по-нагоре. Що се отнася до моите обекти и инсталации, това което ме „човърка” най-много е ще бъдат ли интересни на публиката, особено на по-младата част от нея.”, в. Пулс, бр. 27, 1988 г., стр. 9

[16] Важно е да се подчертае, че сандъчето, представено като обект в изложбата „Градът?” от 1988 г. не е известната работа „Строго секретно” на Недко Солаков. Тя се появява година по-късно, 1989, в рамките на изложбата „Край на цитата”, курирана от Лъчезар Бояджиев като изложба на Клуба на младия художник.

[17] „Разговор по повод младежката изложба „Авторски отпечатък””, в сп. Изкуство, бр. 9, 1987 г., стр. 16 – 26

[18] През 1990 г. в списание „Изкуство”, бр. 5 и 6, е публикуван текста на Лъчезар Бояджиев „Кризата на изкуство-знанието. Спирки към естетика на манипулацията”, в която проблемът за критиката е разгледан като проблем за властта, включващ не само конкретната професионална фигура на критика, но нейното функциониране от гледна точка на конструираната от идеологията действителност, реалност на света. Търсенето на промяна в полето на критическия език, това, което в настоящия текст се има предвид под „назоваване”, е свързано именно с търсенето на нови властови ресурси, от гледна точка на които критикът не просто описва (следва разказа на идеологията), но създава разказа за произведението.

[19] Цитатът е от текст от личния архив на Филип Зидаров, четен като доклад по спомените на автора през 1986/7 година.

[20] Тук трябва да се отбележи, че официалната държавна политика по това време насърчава самоинициативата в рамките на общ процес на „икономизиране управлението на културата” (по Иван Еленков), свързан с плановете за преустройство на духовната сфера. Виж: Еленков, Иван, „Културният фронт”, София, 2008, гл. 9 „Несъстоялият се Пети конгрес на българската култура през ноември 1989: „новите икономически регулатори” и старият политически произвол, стр. 477

[21] Архив на СБХ

[22] Младите художници е политическо определение до голяма степен.

[23] В случая използвам тази формулировка, за да подчертая двойствения характер на събитията и процесите от края на 80-те, началото на 90-те в България. Всеобхватността на административната организираност на културата и в частност на сферата на изобразителните изкуства не насърчава „смелото” говорене за алтернатива. Появяващите се разнообразни художествени събития, които в някакъв смисъл пораждат алтернативи на доминиращите, официални тенденции за този определен момент, отново са вписани във всеобхватната структура на полето. В този смисъл, те са част от по-общите перестроечни процеси в сферата, свързани с идеята за нейното демократизиране. Това само по себе си прави анализа на събития и дейност като тази на група „Гардът” доста сложен и труден, доколкото групата и нейните членове „хем са, хем не са” вписани в структурите, и то в тяхното ядро, на художествения живот. Въпреки това обаче дейността на групата прави разлика в средата, давайки възможности за художествена алтернатива, която, от своя страна, среща както подкрепа, така и съпротива.

[24] Зидаров, Филип, „Галерия ГРАДЪТ в ГРАД Нотингам или Пътуване до Утопия и Обратно”, текст във връзка с изложбата „Градът. Утопия”, 1990 г., личен архив на Филип Зидаров, София-Нотингам, август 1990 г.

  1.  * Текстът е публикуван в сб. „Докторантски четения 2010 – 2011”, Департамент История на културата, НБУ, София, 2011   []

Нагоре ↑

« »